Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Intraq z siedzibą w Chrzanowie (32-500), ul. Jordana 8/87, NIP: 6281983516, zwana dalej: „ADO”.
Dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zamieszczoną w formularzu, przez co należy rozumieć także podjęcie wszelkich czynności wymagających wyjaśnienia zgłoszonego pytania, problemu, reklamacji etc.
Podanie przez Pana/ Panią danych określonych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia Pana/Pani zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji odpowiedzi na zapytanie, a w niektórych przypadkach także przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Administratora na podstawie jego uzasadnionego interesu (np. roszczenie lub skarga odnotowana w Pana/Pani wiadomości).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej wyżej zgody przetwarzane będą aż do czasu jej cofnięcia.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazane dane nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane do Państw spoza EOG i Organizacji Międzynarodowych