Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem intraq.pl. Polityka prywatności zawiera również informacje dotyczące przetwarzania przez firmę ​Intraq z siedzibą w Chrzanowie (32-500), ul. Jordana 8/87, NIP: 6281983516, danych osobowych Klientów, osób reprezentujących Klientów biznesowych, współpracowników w zakresie świadczenia usług rozwojowych oraz wszystkich odwiedzających i korzystających z usług Serwisu.
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ​Intraq z siedzibą w Chrzanowie (32-500), ul. Jordana 8/87, NIP: 6281983516.
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@intraq.pl
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych w Serwisie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej jednak brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwiać korzystanie z Serwisu.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 - Prowadzenie rozmów telefonicznych
 - Obsługa zapytań przez formularz
 - Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Jakie dane o Tobie zbieramy?Dane zbierane automatycznie podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej to: Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej i przekazujesz nam swoje dane osobowe to imię, nazwisko, a także numer telefonu oraz adres e-mail.
Dane zbierane, gdy kontaktujemy się z Wami za pomocą e-maili i telefonu przekazujesz nam swoje dane osobowe to imię, nazwisko, a także numer telefonu oraz adres e-mail.
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?Zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia nam realizacji zamówienia oraz skontaktowania się z Tobą. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

2. HostingSerwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: ovh.pl
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej, niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących  :
 - ich sprostowania
 - usunięcia
 - ograniczenia przetwarzania
 - oraz przenoszenia danych
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu, skierowania oferty, o której mowa w czasie rozmowy telefonicznej z pracownikiem INTRAQ.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
4. Informacje w formularzach Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania kontaktu handlowego. 
5. Logi Administratora Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
6. Istotne techniki marketingowe Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
7. Informacja o plikach cookies Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczek”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies:  „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies